ĐẶT PHÒNGToggle
KHÁCH SẠN ALE NHA TRANG
127/10 Nguyễn Thiện Thuật – Phường Lộc Thọ – Nha Trang – Khánh Hòa
 
Phone (+8458) 3599.789
Hotline (+84).919.981.747
Mobi (+84) 919.981.747

info@alenhatranghotel.com/ dosm@alenhatranghotel.com/ sm@alenhatranghotel.com

Your Reservation

ShutDown